WODA Z JURY

Naturalna woda mineralna Jurajska jest wydobywana z głębokości 115m ze złoża głębinowego Jury Krakowsko-Częstochowskiej z otworu Jurajska w Postępie. Nieprzepuszczalne warstwy iłów i dolomitów chronią jej złoża przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi. Pierwotnie czysta, dzięki procesowi filtracji przez pokłady skalne trwającemu 200 milionów lat oraz nasycona wieloma składnikami mineralnymi, które służą zdrowiu.

Jurajska należy do wód średniozmineralizowanych o niskiej zawartości sodu, jednocześnie cechują ją wysokie walory smakowe, dzięki czemu można ją pić bez ograniczenia i w każdym wieku.

Sposób wydobycia oraz butelkowania spełnia najwyższe normy jakościowe gwarantując jej krystaliczną czystość oraz spełniając normy zdrowotne i sanitarne.

Naturalna Woda Mineralna Jurajska pierwszy kontakt ma dopiero po odkręceniu butelki przez konsumenta, co gwarantuje jej idealną czystość.

KRAINA ORLICH GNIAZD

Między Krakowem a Wieluniem rozciąga się malownicza kraina białych, wapiennych skał i wzgórz pokrytych pięknymi lasami – Jura Krakowsko-Częstochowska. Wśród urokliwych pól i łąk stoją skalne ostańce, na których za czasów Kazimierza Wielkiego zaczęto wznosić zamki, mające chronić Królestwo Polskie przed najazdami od strony Śląska.

Średniowieczne warownie nazwano „Orlimi Gniazdami”, gdyż były wznoszone na podobieństwo siedziby tych ptaków – na trudno dostępnych skałach. Do najbardziej znanych i najczęściej odwiedzanych przez turystów twierdz należą zamki w Pieskowej Skale, Ogrodzieńcu, Będzinie, Ojcowie i Korzkwi.

Z tego ekologicznie czystego terenu pochodzi naturalna woda mineralna Jurajska.

BOGACTWO MINERAŁÓW

Jurajska jest naturalną wodą mineralną - średniozmineralizowaną, niskosodową. Zrównoważony skład wody obejmuje zawartość jonów: wapnia, magnezu, sodu, chlorków, siarczanów, żelaza, fluorków, jodków oraz wodorowęglanów i decyduje o jej wysokich walorach smakowych. Jurajska jest właściwa do codziennego spożycia przez każdego, bez względu na wiek.

 

Ogólna mineralizacja: 515 mgl/l
Kationy:   mgl/l Aniony   mg/l
wapniowy Ca2+ 66,9 wodorowęglanowy HCO3- 342,0
magnezowy Mg2+ 32,0 siarczanowy SO42- 37,3
sodowy Na+ 9,5 chlorkowy CI- 7,5
potasowy K+ 3,0 fluorkowy F- 0,3
Ogólna mineralizacja: 515 mgl/l
Kationy:   mgl/l
wapniowy Ca2+ 66,9
magnezowy Mg2+ 32,0
sodowy Na+ 9,5
potasowy K+ 3,0
Aniony   mg/l
wodorowęglanowy HCO3- 342,0
siarczanowy SO42- 37,3
chlorkowy CI- 7,5
fluorkowy F- 0,3